STRONA GŁÓWNA PARAFIA STRZAŁKÓW AKTUALNOŚCI OGŁOSZENIA KONTAKT
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
HISTORIA
PARAFIA
STRZAŁKÓW
MAPA
AKTUALNOŚCI
FOTO RELACJE
KRONIKA REMONTU
SKARBIEC
ARCHIWALNA KSIĘGA GOŚCI
OGŁOSZENIA
TEKSTY DO PRZEMYŚLEŃ
WIARA I LOGIKA
LOKALNE INFORMACJE
KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA
PISZĄ O NAS INNI
KONTAKT
STRZAŁKÓWMapa sytuacyjna

Położenie: 51,8667N, 18,4167E, 130 n.p.m. Miejscowość wymieniona została po raz pierwszy w źródlach pisanych w 1411 r. jako własność Jana (Koz. V, s. 358). W 1460 r. wieś należała do Wojciecha z Opatowa, kanonika gnieźnieńskiego (Kartoteka Słownika Geo-graficzno-Historycznego Wielkopolski w Instytucie Historii PAN w Poznaniu). Strzałków wraz z wsiami Małgów i Strachocice był w 1573 r. w posiadaniu Janusza i Stanisława Zarembów (Rus. I, s. 34). źródła z tego okresu wymieniają Strzałków jako miasto (L. Polaszewski 1976, s.122). Około 1615 r. Zarembowie posiadali 8 wsi: Strzałków, Będziechów, Przespolewo, Poroże, Chmielniki, Majków, Janków i Czartki (A. Pośpiech 1989, s. 29) Strzałków w 1648 r. należał do Marcina Linowskiego, natomiast w pierwszej połowie XVIII w. do Andrzeja Bronikowskiego, a po jego bezpotomnej śmierci do jego sióstr, które sprzedały wieś i część Małgowa w 1732 r. Michałowi Niwskiemu. Dobrami tymi zarządzał w 1745 r. Władysław Zaremba (Rus. I, s. 120, 558, 711). Kopiec

W zachodniej części wsi obok polnej drogi, na skraju łąk i pól uprawnych znajduje się kopiec o średnicy u podstawy około 40 m i około 2 m wysokości, który otacza fosa o szerokości około 12 m. Nasyp porośnięty jest drzewami i krzewami.

Obiekt w Strzałkowie nie był znany w dotychczasowej literaturze archeologicznej.

Kopiec w Strzałkowie odkryli w 1984 r. G. Teske i J. Tomala (1985 B). W następnym roku przeprowadzili oni badania sondażowe, zakładając wykop o wymiarach 4 x 2 m oraz wykonując dwa ciągi odwiertów (łącznie 31 otworów) Stwierdzono dwie fazy użytkowania obiektu. W fazie pierwszej (XIV - XV w.) na niewielkim wyniesieniu ponad okolicznymi łąkami postawio-no drewniany budynek, który uległ spaleniu. W fazie drugiej wzniesiono na przełomie XVI i XVII w. w partii centralnej kopca, murowany dwór, którego fundamenty zbudowano z kamieni eratycznych łączonych zaprawą wapienną Według relacji mieszkańców Strzałkowa miano wydobywać z tej części nasypu duże kamienie eratyczne. Dwór funkcjonował do końca XVII wieku. Można łączyć hipotetycznie wzniesienie murowanej siedziby pańskiej w Strzałkowie z Zarembami.

Kopiec-Przekrój południowy


Wyjaśnienie skrótów bibliograficznych:

  1. Koz. V, s. 358 - Kozierowski S., Badanie nazw topograficznych, t. V, 1921 na obszarze dawnej zachodniej i środkowej Wielkopolski M-Ż, Rocz. PTPN 48.
  2. Rus. I, s. 34 - Inwentarze dóbr szlacheckich wydane przez W. Rusińskiego
  3. L. Polaszewski 1976, s.122 - Polaszewski L., 1976 Własność feudalna w województwie kaliskim w XVI wieku, Poznań.
  4. A. Pośpiech 1989, s. 29 - Pośpiech A., 1989, Majętności na sprzedaż. Szlachecki handel ziemią i przemiany struktury majątkowej w powiecie kaliskim w latach 1580 - 1655, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
  5. Rus. I, s. 120, 558, 711 - Inwentarze dóbr szlacheckich wydane przez W. Rusińskiego


˜

Według Słownika Księstwa Polskiego z XIX w.:

Strzałków 1.) wś, fol. i dobra, pow. turecki, gm. Strzałków, par. Lisków, odl. 18 w. od Turka, posiada kościół drewniany, filjalny, 42 dm., 604 mk., wielką gorzelnię parową. W 1827 r. było 33 dm., 250 mk. Dobra S. składały się w 1885 r. z fol. S. i Nadzierz, rozł. mr. 1521: fol. S. gr. or. i ogr. mr. 564, łąk mr. 203, pastw. mr. 55, lasu mr. 169, w odpadkach mr. 7, nieuż. mr. 23; bud. mur. 9, z drzewa 28; fol. Nadzierz gr. or. i ogr. mr. 266, łąk mr. 55, pastw. mr. 62, lasu mr. 70, w odpadkach mr. 29, nieuż. mr. 18; bud. mur. 1, z drzewa 2, las nieurządzony. W skład dóbr poprzednio wchodziły: wś S. os. 73, mr. 457; wś Pyczek Stary os. 4, mr. 57; wś Pyczek Nowy os.11, mr. 92; wś Młynisko os. 9, mr. 47; wś Madalin os. 26, mr. 233; fol. Kropkowski os. 2, mr. 21; wś Swidle os. 4, mr. 58; wś Józefów os. 6, mr. 93; wś Tomaszów os. 10, mr. 72; wś Swoboda os. 24, mr. 160; wś Zalesie os. 2, mr.2; wś Łuby os. 3, mr. 70; wś Tepcery os. 4, mr. 35; wś Dębniałki os. 10, mr. 75; wś Małgów lit. A. os. 8, mr. 26; lit. B. os. 11, mr. 47; lit. C. os. 4, mr. 26; lit. D. os. 14, mr. 104; lit. E. os. 3, mr. 2; wś Będziechów lit. A. os. 11, mr. 59; lit. B. os. 14, mr. 209; lit. C. os. 7, mr. 22; lit. D. os. 2, mr. 5; wś Groblice os. 7, mr. 5. Dobra S. od Zarembów przeszły w ostatnich czasach do Dzierżanowskich. Na początku XVI w. S. dawało pleb. w Liskowie dziesięcinę z łanów dwor., zaś z kmiecych tylko meszne (Łaski, L.B., II, 62). Tutejszy kościółek drewniany wzniesiony został w XVIII w. Według reg. pob. pow. kaliskiego z r. 1579 we wsi Stralkowo, w par. Liskowo, J. Zaremba miał 6 łan., 1 zagr., 1 kom., 2 rzem; w części Stanisława 6 łan., 2 zagr., 1 kom., 2 rzem. (Pawiński, Wielkp., II, 122). Strzałków gmina należy do S. gm. okr. IV w Tokarach, st. poczt. w Cekowie. Gm. ma 9437 mr. obszaru, 426 dm., 4650 mk. Składa się przeważnie z drobnych kolonii i małych folwarczków.

˜

Mapa Strzałkowa z czasów okupacji hitlerowskiej (maj 1944 r.)
Jeśli chcesz powiększyć, kliknij wybrany fragment mapy.

________________________________________________________

BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK

22 kwietnia A.D. 2018 Druhowie Strażacy z OSP Strzałków wjechali wieczorem do naszej miejscowości w pełnej gali iluminacji świetlnej i z dźwiękiem syren wspaniałego strażackiego samochodu pożarniczego Renault G230. Samochód został pozyskany z podgórskiej jednostki OSP Brody, położonej w niedalekiej odległości od Wadowic. Parafianie i mieszkańcy Strzałkowa, Małgowa i innych okolicznych miejscowości oraz okolicznych przysiółków doczekali się w końcu samochodu pożarniczego z prawdziwego zdarzenia. Pojazd ma wiele lat ale, jak nas zapewniają Druhowie, jest w pełni wartościowym samochodem pożarniczym, który znacząco podniesie bezpieczeństwo osób, zwierząt i mienia ale przede wszystkim zwiększy ochronę przeciwpożarową wspaniałego zabytku drewnianej architektury sakralnej z XVIII wieku, jakim jest nasz kościół, który jesteśmy w obowiązku zabezpieczyć dla następnych pokoleń. Miejmy nadzieję, że kiedyś naszą gminę będzie w końcu również stać na zakup nowego samochodu pożarniczego dla Strzałkowa.

Szczęść Boże Druhom Strażakom !
informacja i zdjęcia x4: Krzysztof Ostojski
pozostałe fot.: archiwum olx.pl

Kalendarz
Styczeń 2021
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31